Green-Basilisk heeft eind vorig jaar tevens haar handtekening geplaatst op het betonakkoord. Hiermee uitten we dat we graag willen aanhaken en ons steentje willen bijdragen als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het betonakkoord. We zijn ervan overtuigd dat de technologie rondom zelfherstel in beton o.b.v. micro-organismen een belangrijke bijdrage zal leveren in het behalen van deze targets.

Ruim twee jaar na de ondertekening van het Betonakkoord is het meeste voorbereidende werk verzet. De roadmaps en het instrumentarium zijn zo goed als klaar. “Ik ben ervan overtuigd dat we nu in een fase zijn beland dat iedereen in de keten het Betonakkoord kan uitvoeren. Informeer je over het Betonakkoord en doe mee!”, aldus Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord

Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord

Opdrachtgevers aan zet!

Cramer: “Opdrachtgevers kunnen door hun uitvraag ervoor zorgen dat de markt volgens het Betonakkoord gaat handelen. De groep opdrachtgevers die zich hierachter schaart groeit. Naast RWS, Prorail, Rijksvastgoedbedrijf en alle provincies zijn ruim 35 gemeenten aangehaakt. Zij hebben al diverse projecten gerealiseerd. Zie bijvoorbeeld de website van het Betonhuis. De inzet is om per 1 januari 2022 alle publieke en private opdrachtgevers te laten deelnemen aan het Betonakkoord. Om dit te realiseren heeft de Rijksoverheid actieve steun toegezegd. Dus opdrachtgevers, doe mee! Jullie kunnen ook een bijdrage leveren aan de monitoring van de resultaten en innovaties stimuleren door te zorgen voor experimenteerruimte”.

Momenteel wordt er dus hard gewerkt aan een roadmap. Deze is nog in ontwikkeling, maar we kunnen jullie alvast mededelen dat Zelfhelend Beton is opgenomen als maatregel in de roadmap van het Betonakkooord. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat natuurlijk met jullie delen.

Vragen over dit artikel?

Neem s.v.p. contact op met Marc Brants via marc@basiliskconcrete.com