Hoe werkt het?

Hoe werkt zelfhelend beton?

Basilisk Self-Healing Concrete is ontwikkeld aan de TU-Delft en is gebaseerd op een autonoom reparatie systeem dat werkt met kalksteen producerende micro-organismen (bacteriën). Wanneer de bacteriën in contact komen met zuurstof en vocht, dan zetten ze bepaalde voedingsstoffen om naar calciumcarbonaat (kalksteen). Hierdoor is onderhoud om het beton te repareren of herstellen niet nodig. Het beton blijf zichzelf herstellen. Steeds wanneer er een scheurtje ontstaat repareren de micro-organismen dit autonoom. Meer weten over hoe zelfhelend beton werkt? Lees hieronder verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Autonoom Reparatie Systeem beton

Wanneer er scheuren in het beton ontstaan zal er door aanwezigheid van speciaal geselecteerde bacteriën en voedsel een autonoom reparatie systeem optreden. Het moment en de methode van aanbrengen van de bacteriën is afhankelijk van het gekozen product. De bacteriën worden geactiveerd wanneer ze in contact komen met water en zuurstof welke aanwezig zijn door de scheurvorming. De bacteriën hebben een bepaalde alkaliteit nodig die ofwel door het beton zelf of door het toegepaste product wordt verkregen.

Bij aanwezigheid van water, zuurstof en de juiste voeding zullen de bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. Dit zorgt ervoor dat de bacteriën in een groot aantal en goed verdeeld aanwezig zullen zijn in de scheur. De bacteriën zullen de aanwezige voeding omzetten in calciumcarbonaat (kalksteen) en hiermee de scheur in het beton repareren.

Door de kalksteenvorming ontstaat er een autonoom herstel van de scheur in het beton, wat de duurzaamheid van de constructie sterk zal verbeteren.

Verschillende producten tegen scheuren in beton

Het autonome reparatie systeem is ondergebracht in verschillende producten tegen scheuren in beton. Deze zijn geschikt voor zowel bestaande als nieuwe betonconstructies. Een overzicht van deze producten vindt u hier.

naar producten

‘Basilisk Self-Healing Concrete dicht scheuren in beton autonoom af en is de oplossing.’

Beton scheuren repareren of herstellen

Eén van de eigenschappen van beton is dat het scheurt. Bij een goed ontwerp en een goede uitvoering kan deze scheurvorming worden beperkt, maar toch kunnen ook kleine (haar)scheuren problemen veroorzaken. Zo zal de waterdichtheid van gescheurd beton minder zijn en is de vorst-dooi bestendigheid van gescheurd beton beperkt.

Ook neemt de duurzaamheid van gescheurd beton sterk af. Via de scheuren kan vocht en zuurstof de wapening bereiken waardoor deze kan gaan corroderen. Hierdoor kan ernstige schade aan de betonconstructie optreden en is herstel of reparatie van beton nodig.

Reparatie van betonschade is kostbaar en veroorzaakt vaak veel hinder. Vooral voor de infrastructuur is een maximale beschikbaarheid van onze tunnels, bruggen en viaducten een belangrijke randvoorwaarde.

Bij maritieme constructies speelt veiligheid een prominente rol. Het aantasten van beton door zeewater (zout) is funest voor waterkende betonconstructies en veroorzaakt hoge onderhoudskosten wanneer repareren van beton nodig is.

Zou het niet mooi zijn als deze betonconstructies zichzelf zouden kunnen repareren?

Neem contact op
naar producten