We zijn verheugd om aan te kondigen dat ons voorstel – ‘BIO CONCRETE for the Horizon 2020 framework programme’ een Seal of Excellence heeft gekregen.

Green-Basilisk is samen met de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en één van de grootste bouwbedrijven van Nederland in 2017 een onderzoeksprogramma gestart om de hoeveelheid krimpwapeningstaal in betonconstructies te verminderen met behulp van hulpstof Basilisk Healing Agent. De berekeningen geven een reductie van het wapeningsstaal aan van 30 tot 40% bij het gebruik van Basilisk Healing Agent. Het rekenmodel is gevalideerd door een hoogleraar aan de TU Delft.

Het BIO-CONCRETE-voorstel is ingediend bij het Horizon 2020-programma met de bedoeling financiering te verwerven om de berekeningen door onafhankelijke ingenieursconsultants te valideren en om verschillende demonstratieprojecten uit te voeren. Het Horizon 2020 – EIC-Accelerator-programma is een Europese subsidie ​​om start-ups en MKB’ers te ondersteunen met baanbrekende innovaties die bijdragen aan een van de Europese Green Deal-doelstellingen om op te schalen.

Het voorstel behaalde een hoge score van 13,45 (op schaal van 15) tijdens het evaluatieproces. Vanwege een gebrek aan financiële activa is het op dit moment echter niet geselecteerd. Aangezien ons voorstel alle evaluatiedrempels heeft doorstaan (13), is Basilisk geprezen met een Seal of Excellence, wat ons zal helpen een betere kans te maken op toekomstige subsidies binnen de EU. Daarnaast zal de EU-commissie de houders van de ‘seal’ steunen door op haar website beste praktijkcasussen te publiceren en belanghebbenden ertoe te brengen hun ervaringen uit te wisselen tijdens evenementen.

Voor vragen omtrent dit artikel kunt u terecht bij Marc Brants via marc@basiliskconcrete.com.