Project Description

Groninger Forum

Project: Groninger Forum
Plaats: Groningen
Jaar:  2015
Product: Self-healing Repair Mortar MR3
Omvang: Enkele strekkende meters

Het Groninger Forum is gerealiseerd met een bouwput van diepwanden. De diepwanden blijven bij deze parkeergarage in het zicht van gebruikers. De parkeergarage omvat vijf bouwlagen ondergronds, waardoor met name bij de onderste verdieping door de daar voorkomende hoge grondwaterdruk op diverse locaties zweetplekken en kleinere lekkages door microscheurvorming zichtbaar zijn. Ten gevolge hiervan is in overleg met het uitvoeringsteam ter plaatse besloten deze lekkages te stoppen door toepassing van de nieuw ontwikkelde zelfherstellende reparatiemortel. Deze pilot is eind augustus 2015 uitgevoerd.

De scheur eerst uitgehakt om voldoende hechtoppervlakte te realiseren. Hierbij werd tot op het goede beton een sleuf gemaakt van minimaal 50 mm diep. Vervolgens werd een snelverhardend cement aangebracht om de water toestroom in de open gehakte scheuren te stelpen. Direct na het opdrogen van het cement werd de zelfherstellende mortel aangebracht. Door de krimparme eigenschappen van deze mortel werd een goede aanhechting met het onderliggende beton gerealiseerd. Door toevoeging van vezels aan de mortel werd de optredende trekspanning – ten gevolge van de waterdruk na verharding – gelijkmatiger verdeeld, resulterend in beperkte microscheurvorming. De aanwezige kalksteenvormende bacteriën in de mortel konden de – na verharding in geringe mate ontstane – microscheuren effectief afdichten. Tien weken na het aanbrengen van de zelfherstellende reparatiemortel in deze pilot bleken de voorheen aanwezige scheuren waterdicht.