Innovaties

Duurzaam beton voor een beter milieu

Een bio-based zelfherstelmiddel voor het maken van duurzaam beton.

  • Krimpwapening reductie
  • Minder downtime, langere levensduur
  • Lagere MKI-waarde
Neem contact op

1. Krimpwapening reductie

Door beton van zelfhelende eigenschappen te voorzien, kunnen in de ontwerpfase grotere scheurwijdtes worden geaccepteerd, hierdoor kan fors aan krimpwapening worden gereduceerd. Reductie tot wel 40% is mogelijk. Hiermee wordt beton duurzaam.

2. Minder downtime, langere levensduur

Betonconstructies voorzien van Basilisk Healing Agent hebben minder onderhoud nodig. Het gevolg is dat er minder hinderlijke reparaties zijn, die normaliter tot files of downtime zouden leiden. Daarnaast verlengt zelfhelend, duurzaam beton de levensduur met circa 30 tot 40%.

3. Lagere MKI-waarde

Door de betonmix te voorzien met scheurherstellende micro-organismen, kan wapeningsstaal worden gereduceerd. Basilisk levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een lagere MKI-waarde. Deze Milieu Kosten Indicator is een belangrijke driver om de afgesproken milieudoelstellingen te behalen.

Neem contact op

Werking

Zelfhelend Beton

1. Beton scheurt

Scheurvorming is een eigenschap die wordt geaccepteerd en vaak voorkomt in betonconstructies.

2. Lekkage en corrosie

Scheuren in beton kunnen echter resulteren in lekkage problemen en corrosie van de wapening.

3. Autonome reparatie

Wanneer de bacteriën in het beton in contact komen met water, gaan deze zich vermenigvuldigen en produceren ze kalksteen.

4. Scheuren zijn afgedicht

Door de vorming van kalksteen zijn de scheuren autonoom hersteld. Dit voorkomt lekkage en het beschermt de wapening tegen corrosie.

Waar kan het worden gebruikt

De meerwaarde van Zelfhelend Beton maakt het grootste verschil bij betonconstructies waar (zee)water dikwijls voor problemen zorgt, zoals:

Tunnels & Bruggen

Kelderconstructies & Diepwanden

Constructies voor het opslaan van vloeistoffen

Vloeren & Parkeerdekken

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Luchthavens, Havens en Maritieme constructies

“Self-Healing zet het verhaal voort…
Het verlagen van de hoeveelheid CO2 in een beton product of constructie is een stap in de goede richting, maar we kunnen nog meer doen om de impact van klimaatverandering aan te pakken.
Als we kijken naar andere op de natuur gebaseerde oplossingen, kunnen we meer waarde toevoegen aan beton producten.”

JP Concrete Ltd.

Project

Kelderbak constructie

Voor het ontwerp van een kelderbak voor een parkeergarage in Rotterdam dient de constructeur o.b.v. de waterdichtheid-eisen een scheurwijdte van 0,10 mm aan te houden. Op basis van deze eis wordt traditioneel de hoeveelheid (krimp)wapening bepaald. Tevens is een alternatieve berekening gemaakt, nu met een betonmengsel dat is gemodificeerd met de Basilisk Self-Healing Agent. Door de Zelfhelende eigenschappen van dit mengsel (welk scheuren autonoom zal afdichten), kan voor dit project een scheurwijdte van 0,17 mm worden gehanteerd, wat resulteert in minder wapening. De besparing aan wapening wordt bereikt omdat de constructeur het ontwerp o.b.v. de duurzaamheid-eisen kan uitrekenen. De Self-Healing Agent dicht immers de scheuren, waardoor waterdichtheid niet meer maatgevend is.

Beton met de Self-Healing Agent reduceert in dit voorbeeld 27 kg/ m³ aan krimpwapening (staal) en leidt tot een daling van de MKI-score met 19,3%. Hiermee levert Basilisk Self-Healing Agent een belangrijke bijdrage aan milieuvriendelijker beton.

Bekijk meer projecten
Project Evides
Project Evides
Project Evides
Project Evides

Ook uw beton duurzaam uitvoeren?

    Meer weten over Basilisk Concrete?

    Bezoek de website